Nhượng vé Diamond Fitness Center (3tr8 - 12 tháng)

Giá: 3.800.000 VNĐ
Đăng bởi: Phạm Thị Ngọc Hồng
Lúc 06:19 ngày 13/02/2020
Tại: Hồ Chí Minh
Liên hệ qua
Hoặc gọi số
Loại: Loại Vé Khác ở Hồ Chí Minh
Địa Chỉ: 29 Nguyễn Văn Mai, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh ( xem bản đồ )
12 tháng (có 3-5 buổi PT hướng dẫn ngày đầu)
Chi nhánh Tân Định
Gym + Bơi + Dance + Yoga
CÁC TIN MỚI NHẤT CÙNG CHUYÊN MỤC
CÁC TIN TIẾP THEO CÙNG CHUYÊN MỤC
CÁC TIN RAO TƯƠNG TỰ